Opětovné zrušení schůzek

Je to tady zase. Moc nás to všechny mrzí, ale poslední schůzka v roce 2020 je opět z důvodu epidemiologické situace ZRUŠENA.
Víme, že tenhle rok jsme se mockrát neviděli, všechny nás to mrzí. Doufáme, že v roce 2021 to bude lepší a už nebudeme muset rušit schůzky žádné.
Pokud někdo bude chtít odevzdat přihlášku na rok 2021, můžete se stavit na ostrově v pátek v 16.00-17.30 a odevzdat ji vedoucím, kteří budou přítomni.
Děkujeme moc za pochopení.
Přejeme klidné svátky a doufáme, že rok 2021 bude plný skautských schůzek, výletů, her a zábavy. ⚜️

Vaši vedoucí.

PF 2021

Milé sestry a milí bratři,

letošní rok se kvůli pandemii příliš nevydařil. Museli jsme zrušit spoustu schůzek a oslavu 75. výročí střediska jsme ani nezačali plánovat. Skaut je ale veselé mysli a koronavirus mu jí nevezme. Tak vám všem přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok. Užijte si svátky nejlépe, jak to bude možné.

Letošní vánoční setkání oldskautů bylo plánované na neděli 27.12.2020 v 17:00 na Ostrově. Jestli se uskuteční, to nedokážu teď říct. Záleží na situaci, která nastane. Kolik lidí se bude moct stýkat vevnitř i venku. Já se bohužel letos nebudu moct zúčastnit. Zatím čekáme, jak se situace vyvine, ale tomu že přijedeme o vánocích do Čech, věřím čím dál tím méně. Proto za mě organizaci setkání převezme Šárka Koštelová. Pokud budete mít zájem a bude to vzhledem k protiepidemickým opatřením možné, ozvěte se jí a domluvte se. Můžete třeba jenom po obědě posedět chvilku s čajem na verandě dívčí klubovny. Tentokrát je setkání ve vašich rukou.

Doufám, že v létě bude všechno lepší, a naplánujeme si setkání celého střediska s pečením buřtů a zpěvem u kytary.  Ne jako oslavu výročí, ale jako oslavu toho, že se prostě můžeme sejít.

No a poslední méně příjemnou věcí, jako každoročně je placení „registrace“. Pro rok 2021 je to stejné jako loni: členství bez časopisu 560 Kč a členství s časopisem 600 Kč a 200 Kč za každé číslo v STS do 15.1.2021 nejpozději. Prosím všechny, aby posílali členské poplatky na bankovní účet střediska: 601406874/0600 .Do poznámky prosím napište, za koho se platí.


Pro správnou vánoční náladu si nezapomeňte dojít k Plívům pro Betlémské světlo, dorazí 19.12.2020.

Všem srdečně tisknu levici a přeji pevné zdraví i vašim rodinám

Vůdce střediska – Alena Kulhová (Kaboš)

Pátek 4.12. 2020 – den Světel

Jsme rádi, že vás všechny můžeme informovat o znovuobnovení schůzek. První prosincová schůzka proběhne tento pátek (4.12.). Sejdeme se v 16,00 h na našem skautském ostrově. Vzhledem k tomu, že nastává čas, kdy si každoročně připomínáme cestu protivínského skautingu, přineste si každý svou lucerničku (ozdobená zavařovací sklenice na drátku) a čajovou svíčku do ní. Oslavíme naše setkání dnem Světel. 🙂

Těšíme se na vás! V pátek na viděnou 🙂

Vaši vedoucí

Přijede letos Betlémské světlo?

Dobří lidé protivínští, my věříme, že Betlémské světlo přijede do Protivína i letos. Vždyť už teď není tak daleko. Do rakouského Lince přiletělo přímo z Betléma již v polovině listopadu. Jeho cesta Evropou však začne až 12. prosince, kdy proběhne v Salzburgu ekumenická bohoslužba, ovšem bez mezinárodních skautských delegací. Ve skutečnosti, ale bude mít možnost vidět bohoslužbu víc lidí, než kdy před tím. Bude totiž vysílána online. Potom se světýlko konečně vydá směrem k českým hranicím. Rozvoz světla po České republice by se měl uskutečnit 19. prosince 2020, již tradičně vlakem Českých drah. Kdy přesně dorazí do Protivína, to ovšem zatím nevíme. A neví to nikdo. Vždyť nikdo neví ani jaký jízdní řád bude zrovna platit.

Jisté, je, že pokud dorazí, bude mít každý možnost si pro něj přijít do Opravny kol u Plívů, tak jako každý rok. V případě, že by nemohli mít otevřenou provozovnu, budou na dveřích instrukce, jak se ke světýlku dostat. Přejeme tímto všem pohodové prožití vánočních svátků, ať každému tento symbol míru a naděje přinese trochu radosti v tomto nevlídném čase.

Veselé Vánoce a hodně zdraví do nového roku přejí Protivínští skauti

Vlčácká klubovna s loděnicí v novém kabátě!

V letošním roce se našemu skautskému středisku v Protivíně podařilo získat dostatek financí na opravu klubovny vlčat, kde je zároveň i loděnice. Tato klubovna, kterou v minulosti obýval vodácký oddíl, již byla v naprosto nevyhovujícím stavu. Kromě povodní v roce 2002 a 2009 se také stala častým terčem vandalů. Z tohoto důvodu musela být některá okna zatlučena prkny a plastové pobití místy chybělo. Střecha již měla nejlepší časy také za sebou, a když zatéká do stavení, je to zhouba pro celý dům. Proto jsme rádi, že Jihočeský kraj schválil naši žádost o dotaci na opravu klubovny. Velký dík si zaslouží i Město Protivín, které se na opravě klubovny taktéž finančně podílelo. V říjnu byla oprava dokončena – vnější plášť, střecha, interiér, elektroinstalace a zabezpečení byly zmodernizovány a budova je opět připravena sloužit dalším generacím našich skautů. Trochu smutné je, že si skauti a vlčata zatím nemohli klubovnu užít kvůli současným omezením v celé republice. Opravená klubovna je ale pěkným dárkem k letošnímu 75. výročí existence našeho střediska a doufám, že epidemiologická situace brzy dovolí, aby se klubovna stala důstojným a bezpečným místem setkávání, vzdělávání a her našich členů.

Další fotky pořízené během opravy si můžete prohlédnout na našem Rajčeti

ZRUŠENÍ SCHŮZEK :-/

Usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) z dnešního odpoledne (8.10.) zakazují i skautskou činnost, a to nejméně do 25. října. Proto jsme nuceni pozastavit páteční schůzky. Jakmile budeme moci schůzky obnovit, budeme vás o tom informovat tady na našem webu nebo na FB.

Vaši vedoucí

Zrušení schůzky 25.9. 2020

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ: Zítřejší schůzka vlčat a světlušek se z důvodů předpovědi špatného počasí, rekonstrukce vodácké klubovny a vládních opatření RUŠÍ. Příští týden proběhne za dobrého počasí schůzka jako obvykle. Budeme se těšit.

Vaši vedoucí.

Vlčácká klubovna s loděnicí dostane nový kabát

Naše středisko bylo letos úspěšné při žádosti o dotaci na rekonstrukci klubovny pro vlčata a loděnici. Díky dotaci Jihočeského kraje a Města Protivín v celkové výši 289 000,- Kč bude tato klubovna po 25 letech provozu a dvou povodních během léta zrekonstruována a připravena sloužit skautům i do budoucna

Děkujeme!