Světluška 2011

Ten, kdo se dne sedmého září vydal do ulic Protivína, ale i jiných měst, měl tu možnost potkat děti ve stejných, černobílých tričkách, s papírovými krovkami na zádech a roztomilými tykadly na hlavách. Právě zde, u nás, se této jedinečné příležitosti pomoci dětem i lidem se zrakovým postižením chopili protivínští skauti. Den, místo sezení ve školních lavicích, strávili chozením po městě s papírovou lucerničkou, do které vybírali peníze pro nadaci Světluška, která nevidomým pomáhá. Lidé si od nás mohli zakoupit píšťalku, náramek, či kuličkovou hru s logem nadace a nápisem „Světluška“. Všem, kterým nebylo líto pomoci a přispěli symbolickou částkou touto cestou děkuji.

Za skautské středisko Blanice Protivín Inka Zuzaňáková.

21.4.2012 Závod vlčat a světlušek 2012 Písek

I když jsme pilně cvičili, do krajského kola se nám postoupit nepodařilo. Do okresního města jsme tentokráte vyrazili vlakem v hojném počtu. Původně bylo v plánu poskládat dvě pětičlenné skupiny, ale protože i nás statečné občas skolí rýmička, malých skautíků vyrazilo jen osm a doprovod vedoucích. Okresní kolo Závodu vlčat a světlušek se konalo v Písku na Americe. Rozhodčí z píseckých oddílů byli v záležitosti počtu závodníků v jednom týmu velmi neoblomní. Maximální počet byl sedm a nás bylo osm. Bylo velmi těžké rozhodnout, kdo z našim oblíbenců se přiřadí k píseckým vlčatům, kteří na závod dorazili pouze čtyři s tím, že se třeba najde někdo, s kým si závod alespoň zkusí, protože družstva poskládaná z různých středisek se mohla závodu účastnit pouze jako nesoutěžní, stejně jako džiny s počtem účastníků čtyři a méně. Jako první byl nástup, kdy nás organizátoři seznámili s hlavními pravidly. Každé družině byl přidělen jeden doprovod od jiné skupiny. Já jsem běžela s družinou milevských Housenek. Vybíhalo se ve čtvrt hodinových intervalech, aby se zabránilo čekání na stanovištích. Před startem se každá družina nahlásila, obdržela průvodku a mapu a vyrazila na trasu závodu. Cesta nás vedla lesem na Americe, poblíž rozhledny Jarník. Světlušky i vlčata byli vyzkoušeni ze všeobecných znalostí, jako je vyhledávání ve slovníku nebo jízdním řádu, zdravovědy nebo i z ryze skautských věcí. Družinu černých tlap tvořili protivínští, 3 holky a tři kluci. Kvůli vyrovnanosti počtu pohlaví se naše hlídka zařadila mezi dívky a tím se umístila na 3. místě a do krajského kola bohužel nepostoupila. A družina složená s píseckých a protivínských, s nadsázkou nazývaná All – stars team, by se umístila na místě zlatém, ale do kraje bohužel postoupit nemohla, jaká škoda. Všem zúčastněným slavnostně potřásám levicí a gratuluji k umístění. Příště budeme lepší!!

Za Skautské středisko Blanice Protivín Inka Z.

10.12.2011 Skauti svítí světlem z Betléma

„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5)

Po roce se opět brněnští skauti vydali v sobotu 10. 12. 2011 do Vídně převzít od rakouských skautů Betlémské světlo pro Českou republiku, které následně bylo rozváženo vlaky po celé naší zemi. Právě do Protivína dorazil vlak na nádraží v sobotu 17. 12. přesně dvě minuty po půl jedné. Tímto děkuji Plívovým, kteří i přes nepříjemné počasí dorazili na nádraží s lucernami a plamínek od skautů převzali.

Za Skautské středisko Blanice Protivín Inka Z.

17.12.2011 Skautský ples Písek 2011

Za kultúrou

Pokud si o nás myslíte, že jsme nějací extra zálesáci, celoročně jíme z ešusů a spíme ve spacácích, tak jste se v nás tedy spletli. To děláme jen občas na parádu, aby se neřeklo. Svou druhou tvář jsme jeli ukázat skautům z Písku na jejich Vánoční besídku. Odpoledne se na jevišti Divadla Pod čarou představily písecké oddíly s jejich programem. Bavili se malí i velcí. Večerní program byl již adresovaný „náctiletým“ skautům i neskautům, píseckým i cizákům. Téma večerní zábavy byl FILM. Velice rozsáhlé téma řeknete si. Nechme popustit uzdu své fantazii. Na plese se sešlo spoustu hvězd. Od protivínských Rebelů, přes píseckého pojídače špenátu Mozka námořníka, až do Říše divů za Alenkou. Divadelní sál nezůstal neposkvrněn. Rekvizitami se jen třpytil. Každá kóje byla vyzdobena do určitého tématu, stoly zdobil ubrus jako filmová páska, improvizovanou diskokouli zastupovala „cédéčka“ odrážející osvětlení sálu. S úderem osmé hodiny večerní to všechno vypuklo.

Moderování plesu se pro letošní, již třetí ročník, ujala má maličkost s trénovaným profesionálem Vojtou Rudolfem. Hudební doprovod zajišťovala písecká skupina ….. Hosté se bavili a to netěšilo jen nás a kapelu, ale asi nejvíc organizátory plesu. Připravena byla malá i velká tombola a lákavé soutěže o ještě lákavější ceny. S odstupem uznávám, že se večer vyvedl na výbornou. Děkuji všem, co se na přípravě plesu podíleli a umožnili nám se zúčastnit.

 

 

 

Za Skautské středisko Blanice Protivín, Inka Zuzaňáková

 

10.12.2011 Mikulášská besídka

I letos okolo Mikuláše se v klubovnách rozezněl dětský smích, křik a potlesk. Bylo to přesně 10. prosince. Klubovnu jsme nejprve museli (zase jednou) pořádně uklidit. Okolo druhé hodiny si již začali scházet první návštěvníci, rodiče a přátelé skautingu. Během odpoledne se Rudla ujal moderování a ve svátečním duchu vedl celou Mikulášskou besídku. Samy děti měly připraveny scénky, hry a soutěže. Takovou tradicí je odmněňování nejhezčích masek čertů a andělů, Mikuláše jsme letos na naší besídce bohužel nepotkali. Kdo přišel, zazpíval si s námi koledy a připravil se tak na večer u vánočního stromu. Děkuji všem, kdo nás přišli podpořit.

Za Skautské středisko Blanice Protivín Inka Zuzaňáková